Región Slanské vrchy

Región Slanské vrchy nájdete na východe Slovenska okolo rovnomenného sopečného pohoria, ktoré sa tiahne severo-južným smerom od mesta Prešov až k hraniciam s Maďarskom, kde potom pokračuje pod názvom Zempléni hegység a končí pri mestečku so zvučným názvom Tokaj. Slanské vrchy sú tak svedkom stáročí, viacmenej bezkonfliktného, spolunažívania Slovákov a Maďarov, predtým v Uhorskom kráľovstve, teraz v Európskej únii.


Celková dĺžka Slanských vrchov je približne 80 km, najvyšší vrch Šimonka má 1 092 m a leží v severnej časti pohoria. Na území Slovenska sa Slanské vrchy delia na 5 menších podcelkov: Šimonka, Makovica, Mošník, Bogota a Milič.


V našom turistickom sprievodcovi sme do Regiónu Slanské vrchy zaradili aj tieto okolité subregióny: Toryská pahorkatina, Hornád, Roňava, Zemplínske vrchy, Podslanská pahorkatina, Toplianska niva a Hanušovská pahorkatina, ktoré spolu so samotnými Slanskými vrchmi tvoria pestrú a rôznorodú krajinu plnú prírodných, kultúrnych aj technických zaujímavostí. Za všetky spomenieme známe Opálové bane či Herliansky gejzír alebo významné archeologické nálezisko v Nižnej Myšli, vzácny románsko-gotický kostolík vo Svinici, jazero Izra, Hanušovské viadukty či viaceré kaštiele, hradné zrúcaniny a prírodné rezervácie, ktoré bohatou flórou, faunou a mohutnými skalnými útvarmi a bralami vytvárajú oázu ticha a pokoja v tomto dosiaľ turisticky málo objavenom regióne popretkávanom hustou sieťou turistických chodníkov a cyklotrás, na ktoré Vás srdečne pozývame...             


V súčasnosti môžete na Vašich potulkách využívať tieto turistické mapy Regiónu Slanské vrchy:


Turistický sprievodca je stále vo vývoji, preto Vás prosíme o ospravedlnenie jeho neúplnosti a prípadných ďalších nedostatkov. Pre všetkých návštevníkov regiónu sa snažíme vytvoriť užitočný a informačne hodnotný nástroj, ktorý využíva možnosti súčasných informačných technológií. Budeme vďační za všetky podnety, pripomienky aj dotazy, ktoré pomôžu zvýšiť jeho kvalitu. Kontaktovať nás môžete na nižšie uvedenej adrese.  

 

Adresa:

Herľany 54, 044 45 Herľany 

Telefón:

+421 948 037 848

E-mail:

info@slanskevrchy.eu