SLANSKÉ VRCHY - časť MILIČ


Milič je najjužnejší podcelok Slanských vrchov na území Slovenska. Uvoľnený pohraničný styk a cezhraničná spolupráca v posledných rokoch vytvorili predpoklady pre úspešný rozvoj vidieckeho cestovného ruchu na slovensko-maďarskom pohraničí.

Územie Miliča sa postupne formuje ako cykloturistická destinácia s centrom pri jazere Izra a v Slanskej Hute a s prepojením na maďarskú sieť cyklotrás.

Atraktívne prírodné prostredie, malebné jazero Izra, turistika do neďalekých prírodných rezervácií Veľký Milič, Malý Milič, Malá Izra alebo Marocká hoľa či do maďarskej časti pohoria, Cesta sv. Alžbety, vojenské bunkre, vrch Bradlo, Dobrák, Skárošská výhliadka - to všetko ponúka oddych a zážitky uprostred nádherných lesov, ktoré na niektorých miestach ešte nie sú poznačené ťažbou a majú až pralesový charakter. 


Najcennejšou kultúrno-historickou pamiatkou a krajinnou dominantou Miliča je hrad Slanec, ktorý sa týči na neprehliadnuteľnom kopci vysoko nad obcou Slanec. Jeho história je úzko spojená s mnohými významnými udalosťami uhorských dejín. 

Na hrade sa kedysi nachádzalo aj unikátne zariadenie na zachytávanie dažďovej vody. Podobné cisterny boli zvláštnosťou aj na hradoch v cudzine. 


Vďaka iniciatíve obce Slanec a skupine obetavých nadšencov hrad Slanec znova vstáva z popola, keďže už niekoľko rokov pracujú na jeho záchrane a čiastočnej obnove a postupne ho sprístupňujú verejnosti.


Viac sa o regionálnej histórii dozviete aj pri návšteve Múzea a infocentra v Slanci.

Turistické zaujímavosti Miliča a desiatky kilometrov trás pre peších aj cykloturistov môžete podrobnejšie preskúmať tiež na nasledujúcich mapách. A potom sa nimi nechajte sprevádzať na Vašich potulkách jeho lesmi: