Región Slanské vrchy

Región Slanské vrchy sa rozkladá okolo rovnomenného sopečného pohoria, ktoré sa tiahne severojužným smerom od mesta Prešov až k hraniciam s Maďarskom, kde potom pokračuje pod názvom Zempléni hegység a končí pri mestečku Tokaj. Je tak svedkom stáročí viac-menej priateľského spolunažívania Slovákov a Maďarov v tejto časti Európy.


Celková dĺžka pohoria je približne 80 km, najvyšší vrch Šimonka má výšku 1092 m n.m. a leží v jeho najsevernejšej časti. Na území Slovenska sa Slanské vrchy delia na 5 menších podcelkov - Šimonka, Makovica, Mošník, Bogota a Milič.


Okrem týchto piatich podcelkov sme do sprievodcu Regiónom Slanské vrchy zaradili aj susedné subregióny: Torysská pahorkatina, Hornád, Roňava, Zemplínske vrchy, Podslanská pahorkatina, Toplianska niva a Hanušovská pahorkatina. 


Spolu s pohorím Slanské vrchy tvoria rôznorodú a turisticky jedinečnú krajinu plnú prírodných, kultúrnych, technických a cirkevných pamiatok. Za všetky spomeňme aspoň slávne Opálové bane či Herliansky gejzír alebo významné archeologické nálezisko v Nižnej Myšli, vzácny románsko-gotický kostolík vo Svinici, malebné jazero Izra, Hanušovské viadukty či viaceré kaštiele, hradné zrúcaniny, množstvo kostolíkov a prírodné rezervácie, ktoré bohatou flórou, faunou a mohutnými skalnými útvarmi vytvárajú oázu ticha a pokoja v tomto dosiaľ turisticky málo objavenom regióne popretkávanom hustou sieťou turistických chodníkov a cyklotrás, na ktoré Vás srdečne pozývame...  


Pri potulkách Regiónom Slanské vrchy môžete v súčasnosti využívať nasledujúce digitálne turistické mapy s GPS navigáciou.
MAPY

Turistický sprievodca je stále vo vývoji, preto Vás prosíme o ospravedlnenie jeho neúplnosti a prípadných ďalších nedostatkov. Pre všetkých návštevníkov regiónu sa snažíme vytvoriť užitočný a informačne hodnotný nástroj, ktorý využíva možnosti súčasných informačno-komunikačných technológií. Budeme vďační za všetky podnety, pripomienky aj dotazy, ktoré pomôžu zvýšiť jeho kvalitu. Kontaktovať nás môžete na nižšie uvedenej adrese.  


 

Klaster cestovného ruchu Slanské vrchy

Klaster cestovného ruchu Slanské vrchy je organizáciou destinačného manažmentu pre Región Slanské vrchy. Jeho hlavnou úlohou je zvyšovanie konkurencieschopnosti regiónu prostredníctvom rozvoja vidieckeho cestovného ruchu s dôrazom na využívanie inovatívnych prístupov...   viac >>>


Adresa:

Herľany 54, 044 45 Herľany 

Telefón:

+421 948 037 848

E-mail:

info@slanskevrchy.eu