Turistický sprievodca

 regiónom Slanské vrchy

.

"Moja dedina, ako ju vidím ja... 2024"

10. ročník výtvarnej súťaže detí a klientov sociálnych zariadení 


Vitajte v kráľovstve Slanské vrchy, kde na vás čaká 2814 km trás pre peších aj cykloturistov a mnoho, mnoho ďalšieho... 

.


Región Slanské vrchy sa rozkladá okolo rovnomenného sopečného pohoria, ktoré sa tiahne severojužným smerom od mesta Prešov až k hraniciam s Maďarskom, kde potom pokračuje pod názvom Zempléni hegység a končí pri mestečku Tokaj. Je tak svedkom stáročí viac-menej priateľského spolunažívania Slovákov a Maďarov v tejto časti Európy.

Celková dĺžka pohoria je približne 80 km, najvyšší vrch Šimonka má výšku 1092 m n. m. a leží v jeho najsevernejšej časti. Na území Slovenska sa Slanské vrchy delia na 5 menších podcelkov - Šimonka, Makovica, Mošník, Bogota a Milič. Okrem týchto piatich podcelkov sme do sprievodcu zaradili aj susedné subregióny Hornád a Roňava, Zemplínske vrchy a maďarskú časť Zempléni hegység. 

Región Slanské vrchy predstavuje rôznorodú a turisticky jedinečnú krajinu plnú prírodných, kultúrnych, technických a cirkevných pamiatok. Za všetky spomeňme aspoň slávne Opálové bane či Herliansky gejzír alebo významné archeologické nálezisko v Nižnej Myšli, vzácny románsko-gotický kostolík vo Svinici, malebné jazero Izra, Hanušovské viadukty či viaceré kaštiele, hradné zrúcaniny, množstvo kostolíkov a prírodné rezervácie, ktoré bohatou flórou, faunou a mohutnými skalnými útvarmi vytvárajú oázu ticha a pokoja v tomto dosiaľ  turisticky málo objavenom regióne popretkávanom hustou sieťou turistických chodníkov a cyklotrás...EKOTURISTIKA 

- objavovanie a ochrana


Základné pravidlá ekoturistiky

  1. Pred návštevou získajte čo najpodrobnejšie informácie o navštívenej lokalite, aby sa vaše očakávania nedostali do rozporu s realitou.
  2. Z návštevy si odneste len fotografie alebo miestne výrobky. Prírodné a kultúrne pamiatky majú slúžiť aj ďalším generáciám.
  3. Utrácajte peniaze v miestnych komunitách. Podpora miestnej ekonomiky je kľúčovou oblasťou ekoturistiky.
  4. Chráňte prírodné zdroje, ktoré sú darom pre človeka. Ich zachovanie je predpokladom udržania zdravého životného prostredia.
  5. Pohybujte sa čo najviac peši alebo na bicykli. Prinesie vám to neopakovateľné zážitky a zlepšenie fyzickej kondície, umožní vám to ideálnu prehliadku pamiatok a zníženie spotreby pohonných hmôt.
  6. Pohybujte sa len po vymedzených trasách, aby ste nepoškodzovali rastliny a nenarúšali teritóriá živočíchov.
  7. Zoznámte sa s miestnou kultúrou a rešpektujte miestne zvyky. Prehĺbi to váš zážitok aj poznanie prostredia, ktoré ste navštívili.


TIPY NA VÝLETY A POBYTY


MAPY

Na potulkách Regiónom Slanské vrchy môžete využívať naše digitálne turistické mapy s GPS navigáciou. Nižšie zverejnené mapy si v počítači skopírujte do vlastného účtu Google, kde ich môžete upravovať a dopĺňať o vlastné trasy, body záujmu, fotografie a ďalšie užitočné informácie, ktoré vám pomôžu pri plánovaní výletov a pri orientácii v teréne. Turistický sprievodca je stále vo vývoji, preto vás prosíme o ospravedlnenie jeho neúplnosti a prípadných ďalších nedostatkov. Pre všetkých návštevníkov regiónu sa snažíme vytvoriť užitočný a informačne hodnotný nástroj, ktorý využíva možnosti súčasných informačno-komunikačných technológií. Budeme vďační za všetky podnety, pripomienky aj dotazy, ktoré pomôžu zvýšiť jeho kvalitu. Kontaktovať nás môžete na nižšie uvedenej adrese.  

 

Klaster cestovného ruchu Slanské vrchy


Klaster cestovného ruchu Slanské vrchy je organizáciou destinačného manažmentu pre Región Slanské vrchy. Jeho hlavnou úlohou je zvyšovanie konkurencieschopnosti regiónu prostredníctvom rozvoja ekoturistiky s dôrazom na využívanie inovatívnych prístupov...   


Adresa:

Herľany 54, 044 45 Herľany 

Telefón:

+421 948 037 848