SLANSKÉ VRCHY - časť BOGOTA


Bogota je podcelok Slanských vrchov medzi Mošníkom a Miličom. Najvyšší vrch s rovnakým názvom Bogota má výšku 856 m n. m. Na severnej strane Bogoty sa nachádza Dargovský priesmyk, miesto krutých bojov počas 2. svetovej vojny. V priebehu 7 týždňov v nich zahynulo približne 21 000 ľudí. Veteráni bojov spomínali, že boli chvíle, keď obidve strany prestali bojovať, aby mohli zbierať svojich mŕtvych a ranených... videli sa a počuli, ale nestrieľali...

Dnes tieto udalosti pripomína impozantný Pamätník víťazstva s exteriérovou expozíciou bojovej techniky medzi obcami KOŠICKÝ KLEČENOV a Dargov, ale aj pozostatky bunkrov a ďalšie stopy vojny, ktoré stále môžete nájsť v okolitých lesoch.

Južná strana Bogoty je spojená s niekoľkostoročnou históriou významného aristokratického rodu Forgáčovcov. Posledný majiteľ panstva Slanec z tejto dynastie, gróf Štefan Forgáč /1854 - 1916/, ktorý tu žil až do svojej smrti, bol pochovaný pri Loveckom zámočku v lesoch na Okrúhlom vrchu nad Slančíkom. 

Jeho hrobka však bola viackrát vyrabovaná, kosti rozvláčené po lese a Lovecký zámoček po 2. sv. vojne zrovnaný so zemou. Náhrobný kameň grófa Forgáča bol neskôr prenesený k rímskokatolíckemu kostolu v Ruskove. O regionálnej histórii sa môžete dozvedieť viac aj pri návšteve Múzea a infocentra v Slanci. 


TURISTICKÉ MAPY


Turistické zaujímavosti Bogoty a desiatky kilometrov trás pre peších aj cykloturistov môžete podrobnejšie preskúmať na nasledujúcich digitálnych turistických mapách s GPS navigáciou. Skopírujte si ich v počítači do vlastného účtu Google, kde ich môžete upravovať a dopĺňať o vlastné trasy, body záujmu, fotografie a ďalšie užitočné informácie, ktoré vám pomôžu pri plánovaní výletov a orientácii v teréne.