HORNÁD


Juhovýchodne od mesta Košice, v povodí riek Torysa a Hornád, sa rozprestiera územie, ktoré má vynikajúci potenciál pre rozvoj prímestského a vidieckeho cestovného ruchu. Mierna pahorkatina sa tu strieda s kopcovitým terénom a riečnymi nivami. 

Mikroregión Hornád bol historicky súčasťou Abovskej župy, dnes patrí do Košického samosprávneho kraja a tiahne sa od juhovýchodného okraja mesta Košice až po úpätie Slanských vrchov a hranice s Maďarskom.

Je miestom sútoku riek Hornád, Torysa a Olšava, brehy ktorých boli obývané už pred 7000 rokmi. Zvlášť doba bronzová /1700 - 1400 p.n.l./ tu zanechala nesmierne veľa krásnych archeologických pamiatok, osobitne však mimoriadne nálezy tzv. otomanskej kultúry /1500 p.n.l./ v Nižnej Myšli.

Za návštevu určite stojí nálezisko európskeho významu na kopci Várheď, kde sa rodí archeoskanzen. Môžete si tu prezrieť repliky domov, opevnenie z doby bronzovej a ďalšie artefakty, ktoré sa nachádzajú priamo na miestach, kde boli preukázané archeologickým výskumom. 

Archeologické nálezy z tohto aj ďalších nálezísk v okolí obce, ale aj iné pamiatky z regiónu, nájdete v Myšľanskom obecnom múzeu, ktoré sídli v budove premonštrátskeho kláštora. 

Územím mikroregiónu Hornád prechádza aj významná pútnická trasa - Cesta sv. Alžbety, ktorá od roku 2011 spája dve kultové miesta východu - Košice a Sárospatak /Blatný Potok/.

Archeologické, prírodné, kultúrne aj cirkevné pamiatky, ale aj početné podujatia, napríklad Prechod Slanskými vrchmi alebo zaujímavé podujatia v Archeoskanzene Nižná Myšľa či tradičný jarmok v Ždaňi alebo potulky po lužných lesoch v okolí Trsteného pri Hornáde priťahujú do tohto kraja stále viac vyznavačov vidieckej turistiky. Dobrým východiskom na túry do rozsiahlych a nádherných lesov Miliča (južný podcelok Slanských vrchov) sú obce Vyšná Myšľa a Skároš.

Turistické zaujímavosti aj desiatky kilometrov trás pre peších aj cykloturistov môžete podrobnejšie preskúmať na nasledujúcich digitálnych mapách s GPS navigáciou. A potom sa nimi nechajte sprevádzať na vašich potulkách: