SLANSKÉ VRCHY - časť MILIČ


Milič je najjužnejší podcelok Slanských vrchov na území Slovenska. Uvoľnený pohraničný styk a cezhraničná spolupráca v posledných rokoch vytvorili predpoklady pre úspešný rozvoj vidieckeho cestovného ruchu na slovensko-maďarskom pohraničí.

Územie Miliča sa postupne formuje ako cykloturistická destinácia s centrom pri jazere Izra a v Slanskej Hute s prepojením na maďarskú sieť cyklotrás.

Atraktívne prírodné prostredie, malebné jazero Izra, turistika do neďalekých prírodných rezervácií Veľký Milič, Malý Milič, Malá Izra alebo Marocká hoľa či do maďarskej časti pohoria, Cesta sv. Alžbety, vojenské bunkre, vrch Bradlo, Dobrák, Skárošská vyhliadka - to všetko ponúka oddych a zážitky uprostred nádherných lesov, ktoré na niektorých miestach ešte nie sú poznačené ťažbou a majú až pralesový charakter. 

Dobrým východiskom na túry do týchto lesov z košickej strany sú aj obce Vyšná Myšľa a Skároš.


Najcennejšou kultúrno-historickou pamiatkou a krajinnou dominantou Miliča je hrad Slanec, ktorý sa týči na neprehliadnuteľnom kopci vysoko nad obcou Slanec. Jeho história je spojená s mnohými významnými udalosťami uhorských dejín. 

Technickou zaujímavosťou je unikátne zariadenie na zachytávanie dažďovej vody, ktoré sa kedysi nachádzalo na tomto hrade. Podobné cisterny boli považované za výnimočné aj na hradoch v cudzine. 

Viac sa o regionálnej histórii dozviete pri návšteve Múzea a infocentra v Slanci.

V súčasnosti sa hrad Slanec - vďaka iniciatíve obce a skupine obetavých nadšencov - postupne mení zo zrúcaniny na vyhľadávanú turistickú atrakciu. 


Turistické zaujímavosti Miliča a desiatky kilometrov trás pre peších aj cykloturistov môžete podrobnejšie preskúmať na nasledujúcich digitálnych mapách s GPS navigáciou. A potom sa nimi nechajte sprevádzať na Vašich potulkách: