SLANSKÉ VRCHY - časť MILIČ


Milič je najjužnejší podcelok Slanských vrchov na území Slovenska. Uvoľnený pohraničný styk a cezhraničná spolupráca vytvorili predpoklady pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu na slovensko-maďarskom pomedzí a turisti začínajú znova objavovať túto destináciu, ktorá sa postupne mení na raj pre peších aj cykloturistov. Centrum Miliča je pri jazere Izra a v obci Slanská Huta. Východiskom pre túry z košickej strany pohoria môžu byť obce Vyšná Myšľa alebo Skároš.

NAJ TURISTICKÉ CIELE


Jazero Izra

Hrad Slanec 

Vojenské bunkre

Národná prírodná rezervácia Malý Milič

Národná prírodná rezervácia Veľký Milič

Prírodná rezervácia Malá Izra

Prírodná rezervácia Marocká hoľa

Náučný turistický chodník Slanská Huta - Veľký Milič

Cyklotrasa Slanec- Nový Salaš- Slanská Huta

Cezhraničné cyklotrasy

Chov koní

Chov muflónov

Kostol Nanebovzatia Panny Márie