SLANSKÉ VRCHY - časť MILIČ


Milič je najjužnejší podcelok Slanských vrchov na území Slovenska. Uvoľnený pohraničný styk a cezhraničná spolupráca vytvorili predpoklady pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu na slovensko-maďarskom pomedzí a turisti začínajú znova objavovať túto destináciu, ktorá sa postupne mení na raj pre peších aj cykloturistov. Centrum Miliča je pri jazere Izra a v obci SLANSKÁ HUTA. Východiskom pre túry z košickej strany pohoria môžu byť obce VYŠNÁ MYŠĽA alebo SKÁROŠ.

NAJ TURISTICKÉ CIELE


Jazero Izra


Patrí do geografickej oblasti juhovýchodného úbočia Veľkého Miliča. Vzniklo zosuvom pôdy a jeho pôvodná plocha bola 3,7 ha. Umelým zvýšením pôvodnej prirodzenej hrádze sa jeho plocha zvýšila na súčasných 5 ha. Jazero umožňuje kúpanie vo voľnej prírode, člnkovanie, rybolov a v zime korčuľovanie. Pri Izre sa stretáva niekoľko turistických trás a spája sa s ňou niekoľko zaujímavých povestí. 


Obec Slanská Huta


Slanská Huta patrí na naše pomery k mladším obciam /1770/. Jej vznik súvisí s podnikateľskými aktivitami významného uhorského šľachtického rodu Forgáčovcov, ktorí tu založili sklársku hutu.


Vojenské bunkre


V rokoch 1935-38 nariadila vláda I. Československej republiky rozsiahle budovanie pohraničných pevností. Súčasťou tohto obranného projektu bolo aj vybudovanie 38 ľahkých vojenských opevnení v línii od obce Slanská Huta. Dodnes sa zachovalo minimálne 22 z týchto raritných objektov dobovej vojenskej architektúry, ktoré sa nachádzajú priamo v obci Slanská Huta a ďalej z oboch strán zelenej turistickej trasy v smere na Izru. Hneď na začiatku cesty je 8 z nich dobre viditeľných uprostred lúk. Vďaka masívnym stenám sú stále zachované.


Hrad Slanec 


Najcennejšou kultúrno-historickou pamiatkou Miliča je národná kultúrna pamiatka hrad Slanec, ktorý sa týči na neprehliadnuteľnom kopci vysoko nad obcou Slanec. Jeho história začína niekedy po roku 1270 a je spojená s mnohými významnými udalosťami našich dejín. Keď hrad stratil svoju vojenskú funkciu, prestal byť majiteľmi využívaný a postupne chátral. Vďaka iniciatíve obce Slanec a skupine obetavých nadšencov z občianskeho združenia Zachráňme hrad Slanec, ktorí už niekoľko rokov pracujú na jeho záchrane a postupne hrad sprístupňujú verejnosti, sa hradný vrch stáva čoraz častejším cieľom turistov. Okrem vzrušujúcej histórie ponúka aj nádherné pohľady na okolitú krajinu.


Infocentrum a múzeum Slanec 

Južná 4 

Publikácie, mapy, suveníry, múzeum regionálnej histórie, občerstvenie

Kontakt: 0911 930 582


Národná prírodná rezervácia Veľký Milič


Zachovalé lesné spoločenstvá na vyvrelinách južnej časti Slanských vrchov a významné hniezdiska chráneného dravého vtáctva. 


Národná prírodná rezervácia Malý Milič


Skalná ostroha Malého Miliča s pralesovitým porastom, skalnými stenami a suťami je hniezdiskom dravých vtákov.  


Prírodná rezervácia Malá Izra


Močiarny jelšový les nížinného typu v nezvyklej nadmorskej výške okolo 700 m n.m. 


Prírodná rezervácia Marocká hoľa


Vzácne vyše 130- ročné pralesovité porasty buka s typickým zložením a štruktúrou na andezitoch a andezitových tufoch.


NCH Slanská Huta - Veľký Milič


Náučný turistický chodník Slanská Huta - Veľký Milič začína pred budovou obecného úradu v Slanskej Hute, pokračuje smerom k chate Kopáska a končí na vrchole Veľkého Miliča. Má dĺžku približne 5 km a 5 stanovíšť, na ktorých nájdete informačné tabule. 


Chov koní


Ďalšou atrakciou v obci Slanská Huta je chov koní alebo tzv. horsemanship. Venuje sa mu občianske združenie NEO OZ.  


Chov muflónov 


Atrakciou obce Slanská Huta je aj chov muflónov, ktorým sa od roku 2002 zaoberá rodina Héžeľova. 

Kontakt: 0907 027 906


Skárošská vyhliadka 


Skárošská vyhliadka /795 m n.m./ je mohutné skalisko na slovensko-maďarskej hranici a na okraji prírodnej rezervácie Marocká hoľa, ktorá sa vyznačuje pralesovitými porastmi na sopečných horninách. Za priaznivého počasia ponúka nádherné pohľady na Košice v pozadí so Slovenským rudohorím, na Slovenský kras, maďarskú časť Slanských vrchov a dokonca aj na vzdialené Vysoké Tatry. 


Vrch Veľký Milič 


Z neďalekého vrcholu Veľkého Miliča /900 m n. m./ je zasa výhľad na Zemplínsku Šíravu, masív Vihorlatu či Karpatskú oblasť na Ukrajine.


Vrch Bradlo

 

Vrch Bradlo /840 m n.m./ za priaznivého počasia ponúka nádherné pohľady na Košice a dokonca aj na vzdialené Vysoké Tatry.


Zrúcanina hradu Vár


Zvyšky hradu sa nachádzajú približne 2 km východne od obce Skároš nad Tureckým potokom. Kedysi tu stál stredoveký hrad z 13. storočia, ktorý bol postavený v románsko-gotickom slohu.


Cesta sv. Alžbety 


Pútnická cesta cez Slanské vrchy /110 km/: Sárospatak - Bodrogolaszi - Komlóska - Erdőhorváti - Regéc - Telkibánya - Hollóháza - Füzér - Nižná Myšľa - Kokšov-Bakša - Krásna - Košice


Kostol Nanebovzatia Panny Márie


Rímskokatolícky kostol v Slanskej Hute.

Farský úrad: Hlavná 54, Slanec, 055 69 66 944 

TURISTICKÉ MAPY


Turistické zaujímavosti Miliča a desiatky kilometrov trás pre peších aj cykloturistov môžete podrobnejšie preskúmať aj na nasledujúcich digitálnych turistických mapách s GPS navigáciou. Skopírujte si ich v počítači do vlastného účtu Google, kde ich môžete upravovať a dopĺňať o vlastné trasy, body záujmu, fotografie a ďalšie užitočné informácie, ktoré vám pomôžu pri plánovaní výletov a orientácii v teréne.