SLANSKÉ VRCHY - časť ŠIMONKA


Šimonka je najsevernejší, najvyšší a najstrmejší podcelok Slanských vrchov s najvyšším vrchom Šimonka /1092 m n.m./, ktorý je zároveň aj najvyšším vrchom celého pohoria. Z jeho nezalesneného vrcholu je krásny panoramatický výhľad na okolitú krajinu.

Najvýznamnejšou pamiatkou tejto časti Slanských vrchov sú nepochybne Opálové bane, ktoré predstavujú unikátne banské dielo s rozsiahlym labyrintom starých banských štôlní. Nikde inde nebol drahý opál ťažený banským spôsobom v tak veľkom rozsahu a tak dávno. Najväčší a najznámejší opál Harlekýn, ktorý váži 607 gramov, bol nájdený v koryte potoka v roku 1775. Dnes je uložený v zbierkach Prírodovedného múzea vo Viedni. Areál opálových baní je zaradený do zoznamu Území európskeho významu, keďže je aj zimoviskom viacerých druhov vzácnych netopierov.

So slávou zašlých čias súvisí aj lokalita Pamätný háj kráľovnej Alžbety, ktorá pripomína návštevu rakúskej cisárovnej Alžbety Bavorskej v roku 1895, kedy cisárovna, známa tiež ako Sisi, pricestovala so svojim pompéznym sprievodom do Šarišskej stolice.

Navštívila aj Slanské vrchy, kde ju zaujala hlavne ťažba opálov a soli. Na lúčke pri minerálnom prameni Kyselka neďaleko Zlatej Bane bol pre cisárovnu a jej sprievod pripravený obed. Na jej pamiatku tu dnes stojí kamenná mohyla.

Na severnom cípe Slanských vrchov, pri obci Podhradík, povstal z popola stredoveký hrad Šebeš, ktorý je dnes obľúbeným cieľom nenáročných výletov s nádhernými výhľadmi na široké okolie.

Šimonka však ponúka ešte mnoho ďalších turistických zaujímavostí a desiatky kilometrov trás pre peších aj cykloturistov. Podrobnejšie ich môžete preskúmať na nasledujúcich mapách a potom sa nimi nechajte sprevádzať na vašich potulkách slanskými lesmi: