KALENDÁR PODUJATÍ

August

CESTA DO PRAVEKU21.8.2021 Archeoskanzen Nižná Myšľa

STARŠIE PODUJATIA


OD FARY K FARE

komorný koncert 


15. 8. 2020, 15.00 hod, kostol sv. Mikuláša, Nižná Myšľa


Viera Hajduková - husle

Gregor Regeš - violončelo

Erik Jámbor - klavír

Janka Jámborová - flauta

Vstupné dobrovoľnéTHAN PERDAL O ROMA

 Miesto pre Rómov


Denný vidiecky prázdninový tábor zo sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Prihlášky do 31. júla 2020

10. - 13. 8. 2020, od 8:00 do 16:00 hod, Nižná Kamenica

Organizátor: Kultúrne centrum Abova

STRAŠIDELNÁ CESTA TAJOMNÝM VÁRHEGYOM21. 8. 2020, začiatok od 20.30 hod na Malej nemeckej ulici, Nižná Myšľa


Sprievodné podujatia v Archeoskanzene Nižná Myšľa:

21.30 - program pre deti

22.00 - pozorovanie nočnej oblohy

22.15 - ohňová show


www.archeoskanzen.sk

 ABOVSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI

Euro folk 2020 

52. ročník


23. 8. 2020, 14.00 hod, Skároš, amfiteáter

Festival ľudového tanca, spevu a hudby, remesiel, detských programov a tradičnej kuchyne

Organizátor: Kultúrne centrum Abova, Obec Skároš

PROGRAM

VSTUP VOĽNÝ

 PO STOPÁCH DARGOVSKÝCH BOJOV

6. ročník 


28. 8. 2020, 10.00 - 18.00 hod, Pamätník víťazstva na Dargove


Pietny akt kladenia vencov, ukážky súčasnej vojenskej výzbroje a výstroje, výstava vojenskej výstroje a výzbroje z 2. sv. vojny, premietanie dokumentárnych filmov v Sieni bojovej slávy, tvorivé dielne pre deti, maľovanie na tvár

Organizátor: Kultúrne centrum Abova

Spoluorganizátor: 21. zmpr Trebišov, KVH Svoboda

REMESELNÍČEK

Denný vidiecky tábor 


5. - 9. 8. 2019, Herľany, učebno-výcvikové centrum TU Košice

Kultúrne centrum Abova organizuje denný vidiecky tábor zameraný na aktívne a kvalitné trávenie voľného času počas letných prázdnin. Je zameraný na tradičné ľudové remeslá a poznávanie kultúrnych a historických pamiatok regiónu Košice - okolie. Počet prijatých detí 30. Tábor potrvá 5 dní a v cene, ktorá je 10 € na deň, je zahrnutá strava a to: desiata a obed, doprava do Herlian a späť do miesta bydliska, doprava na výlet, materiál na tvorivé dielne konajúce sa počas tábora, zdravotné poistenie dieťaťa. Program tábora pozostáva z tvorivých remeselných dielní pod vedením odborných lektorov, športových súťaží a hier. Súčasťou bude i poznávací výlet do vybranej lokality v regióne Abov a táborová opekačka.

Počet miest je obmedzený, je potrebné, aby sa záujemcovia prihlásili do 19. júla 2019 !

prihláška

Organizátor: Kultúrne centrum Abova

Krásny život

Denný vidiecky prázdninový tábor zo sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva


19. - 23. 8. 2019, Herľany, učebno-výcvikové centrum TU Košice

Počet miest je obmedzený, je preto potrebné, aby sa záujemcovia prihlásili do 19. júla 2019 !

prihláška

Organizátor: Kultúrne centrum Abova, realizované s finančnou podporou MK SR 

PO STOPÁCH DARGOVSKÝCH BOJOV

6. ročník


29. 8. 2019, 10.00 - 17.00, Pamätník víťazstva na Dargove

Premietanie filmov, kultúrny program, tvorivé dielne pre deti

Organizátor: Kultúrne centrum Abova


PRECHÁDZKA TAJOMNÝM LESOM


OZ Dúhová stonožka a obec Nižná Myšľa Vás pozývajú na "Prechádzku tajomným lesom". 


30. 8. 2019, 20.00, vstup pri kaplnke sv. Jána pri lávke cez rieku Olšava, Nižná Myšľa

Akcia je určená pre všetky vekové kategórie. 

PS: nezabudnite si priniesť baterku!

REMESELNÍČEK


Kultúrne centrum Abova organizuje denný vidiecky tábor zameraný na tradičné ľudové remeslá a poznávanie kultúrnych a historických pamiatok regiónu Košice-okolie

 

20. - 24. 8. 2018, Herľany, učebno-výcvikové centrum TU Košice

Vložné: 45 € za 1 dieťa

Organizátor: Kultúrne centrum Abova

NÁVRAT NA VÁRHEGY 2018

7. ročník  


24. 8. - 26. 8.2018, archeologická lokalita Várhegy v Nižnej Myšli 


Na 3 dni lokalita ožije pravekými remeslami - budeme budovať repliku pravekej kuchynskej pece, vypaľovať keramické nádoby podľa pravekých technológií a tiež taviť a odlievať bronz, návštevníkov čaká aj hrnčiarsky kurz na výrobu keramických nádob, prehliadka archeologického výskumu a Myšľanského obecného múzea

20. Ždanianský jarmok25. 8. 2018, 11.00, námestie, Ždaňa

PO STOPÁCH DARGOVSKÝCH BOJOV

74. výročie SNP 


29. 8. 2018, 10.00 - 17.00, Pamätník víťazstva na Dargove


premietanie filmov, kultúrny program, tvorivé dielne pre deti 

Organizátor: Kultúrne centrum Abova

PROGRAM

PRECHÁDZKA TAJOMNÝM LESOM


31. 8. 2018, 20.00, vstup pri kaplnke sv. Jána /pri lávke cez rieku Olšava/, Nižná Myšľa

Akcia je určená pre všetky vekové kategórie. PS: nezabudnite si priniesť baterku

Organizátori: OZ Dúhová stonožka a obec Nižná Myšľa

19. Ždanianský jarmok 


26. 8. 2017, 10.00, námestie, Ždaňa