KALENDÁR PODUJATÍ

August

REMESELNÍČEK

Denný vidiecky tábor 


5. - 9. 8. 2019, Herľany, učebno-výcvikové centrum TU Košice

Kultúrne centrum Abova organizuje denný vidiecky tábor zameraný na aktívne a kvalitné trávenie voľného času počas letných prázdnin. Je zameraný na tradičné ľudové remeslá a poznávanie kultúrnych a historických pamiatok regiónu Košice - okolie. Počet prijatých detí 30. Tábor potrvá 5 dní a v cene, ktorá je 10 € na deň, je zahrnutá strava a to: desiata a obed, doprava do Herlian a späť do miesta bydliska, doprava na výlet, materiál na tvorivé dielne konajúce sa počas tábora, zdravotné poistenie dieťaťa. Program tábora pozostáva z tvorivých remeselných dielní pod vedením odborných lektorov, športových súťaží a hier. Súčasťou bude i poznávací výlet do vybranej lokality v regióne Abov a táborová opekačka.

Počet miest je obmedzený, je potrebné, aby sa záujemcovia prihlásili do 19. júla 2019 !

prihláška

Organizátor: Kultúrne centrum Abova

Krásny život

Denný vidiecky prázdninový tábor zo sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva


19. - 23. 8. 2019, Herľany, učebno-výcvikové centrum TU Košice

Počet miest je obmedzený, je preto potrebné, aby sa záujemcovia prihlásili do 19. júla 2019 !

prihláška

Organizátor: Kultúrne centrum Abova, realizované s finančnou podporou MK SR 

PO STOPÁCH DARGOVSKÝCH BOJOV

6. ročník


29. 8. 2019, 10.00 - 17.00, Pamätník víťazstva na Dargove

Premietanie filmov, kultúrny program, tvorivé dielne pre deti

Organizátor: Kultúrne centrum Abova


STARŠIE PODUJATIA


REMESELNÍČEK


Kultúrne centrum Abova organizuje denný vidiecky tábor zameraný na tradičné ľudové remeslá a poznávanie kultúrnych a historických pamiatok regiónu Košice-okolie

 

20. - 24. 8. 2018, Herľany, učebno-výcvikové centrum TU Košice

Vložné: 45 € za 1 dieťa

Organizátor: Kultúrne centrum Abova

NÁVRAT NA VÁRHEGY 2018

7. ročník  


24. 8. - 26. 8.2018, archeologická lokalita Várhegy v Nižnej Myšli 


Na 3 dni lokalita ožije pravekými remeslami - budeme budovať repliku pravekej kuchynskej pece, vypaľovať keramické nádoby podľa pravekých technológií a tiež taviť a odlievať bronz, návštevníkov čaká aj hrnčiarsky kurz na výrobu keramických nádob, prehliadka archeologického výskumu a Myšľanského obecného múzea

20. Ždanianský jarmok25. 8. 2018, 11.00, námestie, Ždaňa

PO STOPÁCH DARGOVSKÝCH BOJOV

74. výročie SNP 


29. 8. 2018, 10.00 - 17.00, Pamätník víťazstva na Dargove


premietanie filmov, kultúrny program, tvorivé dielne pre deti 

Organizátor: Kultúrne centrum Abova

PROGRAM

PRECHÁDZKA TAJOMNÝM LESOM


31. 8. 2018, 20.00, vstup pri kaplnke sv. Jána /pri lávke cez rieku Olšava/, Nižná Myšľa

Akcia je určená pre všetky vekové kategórie. PS: nezabudnite si priniesť baterku

Organizátori: OZ Dúhová stonožka a obec Nižná Myšľa

19. Ždanianský jarmok 


26. 8. 2017, 10.00, námestie, Ždaňa