KALENDÁR PODUJATÍ

December

STARŠIE PODUJATIA


VIANOČNÝ KONCERT


koledy v slovnej, inštrumentálnej a spevnej podobe


10. 12. 2017, 15.00, rímskokatolícky kostol Ruskov


Organizátori: Kultúrne centrum Abova, obec Ruskov, Rím.-kat. farnosť Ruskov

VSTUP VOĽNÝ


VZDELÁVACÍ TVORIVÝ ATELIÉR

Vianočný koncert


15. 12. 2017, Košické Oľšany


Organizátori: Kultúrne centrum Abova, obec Košické Oľšany

VIANOČNÝ KONCERT


koledy v slovnej, inštrumentálnej a spevnej podobe


16. 12. 2017, 15.00, kultúrny dom Svinica


Organizátori: Kultúrne centrum Abova, obec Svinica

VSTUP VOĽNÝ

VIANOČNÝ KONCERT


koledy v slovnej, inštrumentálnej a spevnej podobe


17. 12. 2017, 15.00, kaštieľ Nižná Kamenica


Organizátori: Kultúrne centrum Abova, obec Nižná Kamenica

VSTUP VOĽNÝ