KALENDÁR PODUJATÍ

December

VIANOČNÝ KONCERT

koledy v slovnej, inštrumentálnej a spevnej podobe


8. 12. 2019, 15.00, rímskokatolícky kostol Ruskov

Organizátori: Kultúrne centrum Abova, obec Ruskov, Rím.-kat. farnosť Ruskov

VSTUP VOĽNÝ

STARŠIE PODUJATIA


VIANOČNÝ KONCERT

koledy v slovnej, inštrumentálnej a spevnej podobe


9. 12. 2018, 15.00, rímskokatolícky kostol Ruskov

Organizátori: Kultúrne centrum Abova, obec Ruskov, Rím.-kat. farnosť Ruskov

VSTUP VOĽNÝ

VIANOČNÝ KONCERT

koledy v slovnej, inštrumentálnej a spevnej podobe

16. 12. 2017, 15.00, kaštieľ Nižná Kamenica

Organizátori: Kultúrne centrum Abova, obec Nižná Kamenica

VSTUP VOĽNÝ

VIANOČNÝ KONCERT


koledy v slovnej, inštrumentálnej a spevnej podobe

10. 12. 2017, 15.00, rímskokatolícky kostol Ruskov 

Organizátori: Kultúrne centrum Abova, obec Ruskov, Rím.-kat. farnosť Ruskov

VSTUP VOĽNÝ


VZDELÁVACÍ TVORIVÝ ATELIÉR

Vianočný koncert 

15. 12. 2017, Košické Oľšany

Organizátori: Kultúrne centrum Abova, obec Košické Oľšany

VIANOČNÝ KONCERT


koledy v slovnej, inštrumentálnej a spevnej podobe

16. 12. 2017, 15.00, kultúrny dom Svinica 

Organizátori: Kultúrne centrum Abova, obec Svinica

VSTUP VOĽNÝ

VIANOČNÝ KONCERT


koledy v slovnej, inštrumentálnej a spevnej podobe

17. 12. 2017, 15.00, kaštieľ Nižná Kamenica 

Organizátori: Kultúrne centrum Abova, obec Nižná Kamenica

VSTUP VOĽNÝ