KALENDÁR PODUJATÍ

December

VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE

 - ĽUDOVÁ REMESELNÁ TVORIVOSŤ


3. - 12. 12. 2019, ZŠ Boliarov, Hlavná ulica Košice, OCÚ Trsťany, MŠ Bidovce

Organizátor: Kultúrne centrum Abova

VIANOČNÝ KONCERT

koledy v slovnej, inštrumentálnej a spevnej podobe


8. 12. 2019, 15.00, rímskokatolícky kostol Ruskov

Organizátori: Kultúrne centrum Abova, obec Ruskov, Rím.-kat. farnosť Ruskov

VSTUP VOĽNÝ

VIANOČNÁ TVORIVOSŤ

TVORIVÉ DIELNE - VÝROBA IKEBAN


Pozývame vás na tvorivé dielne, na ktorých si budete môcť vyrobiť vianočné ikebany s floristkou

16. 12. 2019, 16.30, Kultúrny dom Bidovce

Organizátor: Kultúrne centrum Abova

STARŠIE PODUJATIA


VIANOČNÝ KONCERT

koledy v slovnej, inštrumentálnej a spevnej podobe


9. 12. 2018, 15.00, rímskokatolícky kostol Ruskov

Organizátori: Kultúrne centrum Abova, obec Ruskov, Rím.-kat. farnosť Ruskov

VSTUP VOĽNÝ

VIANOČNÝ KONCERT

koledy v slovnej, inštrumentálnej a spevnej podobe


16. 12. 2017, 15.00, kaštieľ Nižná Kamenica

Organizátori: Kultúrne centrum Abova, obec Nižná Kamenica

VSTUP VOĽNÝ

VIANOČNÝ KONCERT

koledy v slovnej, inštrumentálnej a spevnej podobe


10. 12. 2017, 15.00, rímskokatolícky kostol Ruskov 

Organizátori: Kultúrne centrum Abova, obec Ruskov, Rím.-kat. farnosť Ruskov

VSTUP VOĽNÝ


VZDELÁVACÍ TVORIVÝ ATELIÉR

Vianočný koncert

 

15. 12. 2017, Košické Oľšany

Organizátori: Kultúrne centrum Abova, obec Košické Oľšany

VIANOČNÝ KONCERT

koledy v slovnej, inštrumentálnej a spevnej podobe


16. 12. 2017, 15.00, kultúrny dom Svinica 

Organizátori: Kultúrne centrum Abova, obec Svinica

VSTUP VOĽNÝ

VIANOČNÝ KONCERT

koledy v slovnej, inštrumentálnej a spevnej podobe


17. 12. 2017, 15.00, kaštieľ Nižná Kamenica 

Organizátori: Kultúrne centrum Abova, obec Nižná Kamenica

VSTUP VOĽNÝ