KALENDÁR PODUJATÍ

Júl

OMŠA PRI KOSCELKU


Medzi Nižnou a Vyšnou Myšľou na náučnom chodníku Horný Abov neďaleko rieky Olšava sa nachádzajú základy sakrálnej stredovekej pamiatky zvanej Koscelek. Z kostolíka z 13. storočia sa zachovali už len asi 1 m vysoké múry, zvyšky oltárnej menzy, kamenná oltárna menza a torzá tehlových dlážok. 

V rokoch 1996-98 bol kostolík zrekonštruovaný /obvodové murivo/ a umiestnili tu drevený kríž. V objekte sa našlo množstvo keramiky a kovových predmetov. Pri kostole sa nachádzal aj cintorín, kde bolo nájdených 33 hrobov. V objekte kostola je jediný hrob a to presne v jeho strede. Súčasťou areálu sú aj štyri zaniknuté rybníky, ktoré zvyčajne slúžili ako chovné rybníky pri kláštoroch. Jeden z rybníkov bol obnovený. Raz ročne sa na Koscelku slávi svätá omša.

21. 7. 2019, 10.30, lokalita Koscelek, Nižná Myšľa

STARŠIE PODUJATIA


STRETNUTIE KATOLÍCKEJ MLÁDEŽE 


20. - 22. 7. 2018, lokalita Koscelek, Nižná Myšľa

Stretnutie je určené hlavne pre mládež vo veku od 15 rokov. Rodiny s deťmi sú vítané.  

Ubytovanie: vlastný stan, stravovanie: vlastné resp. možnosť zakúpenia občerstvenia v stánkoch , nedeľný obed zabezpečí organizátor /registrácia/

Organizátori: Farnosť Nižná Myšľa, obce Vyšná a Nižná Myšľa

FANFARA FEST


Prehliadka detských a mládežníckych dychových hudieb


9. 7. 2017, 16.00, Trstené pri Hornáde - futbalové ihrisko

Organizátori: Kultúrne centrum Abova, obec Trstené pri Hornáde