KALENDÁR PODUJATÍ

Júl

CESTA DO PRAVEKU17.7.2021 Archeoskanzen Nižná Myšľa

STARŠIE PODUJATIA


 REMESELNÍČEK

denný vidiecky tábor


Kultúrne centrum Abova organizuje denný vidiecky tábor zameraný na aktívne a kvalitné trávenie voľného času počas letných prázdnin. Je zameraný na tradičné ľudové remeslá a poznávanie kultúrnych a historických pamiatok regiónu Košice-okolie. 


Vložné: 50 € na 1 dieťa

20. - 24. 7. 2020 od 8:00 do 16:00 hod

Herľany - učebno-výcvikové centrum TU Košice

Organizátor: Kultúrne centrum Abova

Bančanská Desiatka 

24. ročník 

Bančanská Päťka

7. ročník 


Nedeľa 7. 7. 2019, 10:02 - 20:02, Banské, štart a cieľ pred kultúrnym domom, 12.00 (deti), 14.00 (muži, ženy) 


Trasa vedie ulicami obce Banské (asfalt) - 2 x 5 km okruh (členitý terén)
Registrácia v kultúrnom dome minimálne 30 minút pred štartom príslušnej kategórie

Odmeny:

Predškolský vek: "sladká" odmena pre každého pretekára
V mládežníckych kategóriách: Prví traja vecné ceny
Muži - celkové poradie: Prví desiati finančné ceny bez rozdielu veku a národnosti + prémia za prekonanie rekordu trate 500 eur
Ženy - celkové poradie: Prvé štyri finančné ceny + prémia za prekonanie rekordu trate

Usporiadateľ: Športový klub Banské a Obec Banské

Beh o Slovenský opál 2019

3. ročníkSobota 13. 7. 2019, 13:00 - 16:00, Opálové bane, pred štôlňou Jozef 

Elektronická registrácia tu
Dĺžka trate 6 km

Kategórie:
Dorastenci 15 - 17 rokov 
Muži 18 - 39 rokov, M40, M50, M60, M70
Dorastenky 15 - 17 rokov 
Ženy 18 - 39 rokov, Ž40, Ž50, Ž60
Nordic Walking: 

WM muži bez rozdielu veku
WŽ ženy bez rozdielu veku

Organizátor: Opálové bane Libanka, s.r.o.
Informácie: Ladislav Maras, Monika Poníková, tel.: +421 948 890 358, e-mail: slovakiaopal@gmail.com


DEŇ OBCE SVINICA


13. 7. 2019, od 10.00, Svinica, priestory Základnej školy a futbalového ihriska

OMŠA PRI KOSCELKU

21. 7. 2019, 10.30, lokalita Koscelek, Nižná Myšľa 

Medzi Nižnou a Vyšnou Myšľou na náučnom chodníku Horný Abov neďaleko rieky Olšava sa nachádzajú základy sakrálnej stredovekej pamiatky zvanej Koscelek. Z kostolíka z 13. storočia sa zachovali už len asi 1 m vysoké múry, zvyšky oltárnej menzy, kamenná oltárna menza a torzá tehlových dlážok. 

V rokoch 1996-98 bol kostolík zrekonštruovaný /obvodové murivo/ a umiestnili tu drevený kríž. V objekte sa našlo množstvo keramiky a kovových predmetov. Pri kostole sa nachádzal aj cintorín, kde bolo nájdených 33 hrobov. V objekte kostola je jediný hrob a to presne v jeho strede. Súčasťou areálu sú aj štyri zaniknuté rybníky, ktoré zvyčajne slúžili ako chovné rybníky pri kláštoroch. Jeden z rybníkov bol obnovený. Raz ročne sa na Koscelku slávi svätá omša.


STRETNUTIE KATOLÍCKEJ MLÁDEŽE 


20. - 22. 7. 2018, lokalita Koscelek, Nižná Myšľa

Stretnutie je určené hlavne pre mládež vo veku od 15 rokov. Rodiny s deťmi sú vítané.  

Ubytovanie: vlastný stan, stravovanie: vlastné resp. možnosť zakúpenia občerstvenia v stánkoch , nedeľný obed zabezpečí organizátor /registrácia/

Organizátori: Farnosť Nižná Myšľa, obce Vyšná a Nižná Myšľa

FANFARA FEST


Prehliadka detských a mládežníckych dychových hudieb


9. 7. 2017, 16.00, Trstené pri Hornáde - futbalové ihrisko

Organizátori: Kultúrne centrum Abova, obec Trstené pri Hornáde