KALENDÁR PODUJATÍ

Jún

DEŇ DETÍ - MYŠĽANSKÝ FEST

Deň detí na archeologickej lokalite Várheď  


1. 6. 2019, 9.30, archeologická lokalita Várheď, Nižná Myšľa

Organizátor: obec Nižná Myšľa


FANFARA FEST

Krajský festival dychových hudieb


9. 6. 2019, 16.00, Trstené pri Hornáde - futbalové ihrisko

Organizátori: Kultúrne centrum Abova, obec Trstené pri Hornáde   

ABOVSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI

Euro Folk Rozhanovce - 51. ročník


15. 6. 2019, 16.30, amfiteáter Skároš

16. 6. 2019, 14.00, amfiteáter Rozhanovce


festival ľudového tanca, spevu a hudby, zahraničných súborov, remesiel, detských programov a tradičnej kuchyne

Organizátori: Kultúrne centrum Abova, obec Rozhanovce, obec Skároš

Pod záštitou predsedu KSK Ing. Rastislava Trnku  

STARŠIE PODUJATIA


Herlianske leto pri gejzíre


2. 6. 2018, 15.00, park pri gejzíre, Herľany


FANFARA FEST


krajský festival detských a mládežníckych dychových hudieb


10. 6. 2018, 16.00, Trstené pri Hornáde - futbalové ihrisko


Organizátori: Kultúrne centrum Abova, obec Trstené pri Hornáde   

ABOVSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI

Euro Folk Rozhanovce - 50. ročník


17. 6. 2018, 13.30, amfiteáter Rozhanovce


festival ľudového tanca, spevu a hudby, zahraničných súborov, remesiel, detských programov a tradičnej kuchyne

Organizátori: Kultúrne centrum Abova, obec Rozhanovce  

PROGRAM

Dni Regionálneho združenia obcí Hornád

15. ročník


23. - 24. 6. 2018, prírodný amfiteáter, Skároš

Abovské folklórne slávnosti Herľany17. 6. 2017, 18.00, Herľany


ABOVSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI

Euro folk Rozhanovce - 49. ročník


18. 6. 2017, 14.00, Rozhanovce - amfiteáter

festival ľudového tanca, spevu a hudby, zahraničných súborov, remesiel, detských programov a tradičnej kuchyne 

Organizátori: Kultúrne centrum Abova, obec Rozhanovce   

PROGRAM