KALENDÁR PODUJATÍ

Október

CESTA DO PRAVEKU16.10.2021 Archeoskanzen Nižná Myšľa

STARŠIE PODUJATIA


CESTA DO PRAVEKU


17. 10. 2020, Archeoskanzen Nižná Myšľa

Celodenný program:

prehliadka obce Nižná Myšľa so sprievodcom 

prehliadka Rímskokatolíckeho kostola sv Mikuláša s vyhliadkou 

vstup do Myšľanského obecného múzea vrátane katakomb

komentovaná prehliadka archeoskanzenu

animácie pre deti 

V rámci občerstvenia pravý kotlíkový archeologický guľaš Laca Olexu

www.detskazeleznica.sk

vylety.kosiceregion.com

BEH MYŠĽOU 2019


V rámci Myšľanskej športovej jesene Vás pozývame na deviaty ročník akcie Beh Myšľou


19. 10. 2019, registrácia 9:00 - 9:45, štart pri obecnom úrade Nižná Myšľa o 10:00. Štartovať sa bude od najmladšej kategórie.

Občerstvenie: teplý čaj, ovocie

-------------------------------------------------------------------------------------
KATEGÓRIE:
do 6 rokov - 350 m
mapka: https://goo.gl/maps/RedQUNgPxbo 

od 7 do 10 rokov - 500 m
mapka: https://goo.gl/maps/rNstqfnZ1W22

od 11 do 15 rokov - 1000 m
mapka: https://goo.gl/maps/DH3vhvYsqhp

Kategória od 16 rokov bude mať dve trate. Pripravená bude trať dlhá 4000 m: https://mapy.cz/s/17FgY

Pre zdatnejších bežcov bude pripravená varianta 8000 m (dve kolá).
Terén: asfalt, tráva, štrk

V prípade zlého počasia bude trať v obci (dve/štyri kolá):
https://goo.gl/maps/QhoqMEXxwPP2

Terén: asfalt

ŠARKANIÁDA 2019


19. 10. 2019, 14.00, archeologická lokalita Várheď, Nižná Myšľa

Oznamujeme všetkým malým aj veľkým, že v sobotu sa uskutoční ďalší ročník šarkaniády. Keďže sme v tento deň spojili šport s oddychom, šarkaniáda sa pre nás začne od 14. hodiny. Všetci účastníci v kategórii do 6 rokov a od 6 do 10 rokov dostanú za účasť v behu šarkana, s ktorým sa poobede môžu vyšantiť na našej archeologickej lokalite Várheď, kde šarkany lietajú samé od seba. Ak nás tento skvelý športový deň spojený s behom za šarkanmi dostatočne vyhladuje, po šarkaniáde si spolu môžeme upiecť chutnú klobásku, či slaninu. Tešíme sa na vašu účasť!

Co stare pametaju, mlade utrimuju

 zvyky a tradície 


19. 10. 2019, 17.30, kultúrny dom Košická Polianka


Organizátori: Kultúrne centrum Abova, obec Košická Polianka


Beh do vrchu Banské - Mláčky

11. ročník


Nedeľa 27. 10. 2019, 8:00 - 22:00, Banské, 12:00 deti, 14:00 muži, ženy, štart pred kultúrnym domom

Trasa 6,4 km /povrch asfalt/ od kultúrneho domu ulicami obce Banské na vrch Mláčky /vrchol stúpania smerom na Košice/, prevýšenie 326 m
Registrácia v deň pretekov od 11: 30 v kultúrnom dome /minimálne 30 minút pred štartom príslušnej kategórie/
Šatne: kultúrny dom
Vyhodnotenie: v kultúrnom dome o 15:45

Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícii. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené pretekárom počas pretekov. Pretekári štartujú na vlastné riziko. Pretekári musia dodržiavať pravidlá cestnej premávky.
U pretekárov štartujúcich v kategóriách Muži a Ženy sa vyžaduje lekárska prehliadka nie staršia ako jeden rok.
Beží sa za každého počasia.
Usporiadatelia si vyhadzujú právo zmeny.

BEH MYŠĽOU 2018

8. ročník


20. 10. 2018, 10.00, štart pri obecnom úrade Nižná Myšľa


KATEGÓRIE:


do 6 rokov - 350 m - mapka

od 7 do 10 rokov - 500 m - mapka 

od 11 do 15 rokov - 1000 m - mapka

od 16 rokov - 4000 m - mapka

Pre zdatnejších bežcov bude pripravená varianta 8000 m /2 kolá/


Terén: asfalt, tráva, štrk

V prípade zlého počasia bude trať v obci /2/4 kolá/ - mapka

Terén: asfalt

GADŽIBÁL27. 10. 2018, 19.00, kultúrny dom Nižná Myšľa


Čakajú na Vás súťaže, guláš, tombola, bufet a živá hudba. Do tanca zahrá skupina POHODA z obce Čaňa. POZOR! Bude aj súťaž v pití piva. Tešíme sa na Vašu účasť. 

VALALICKÁ KROJOVANÁ PARÁDA


Rok na dedine - 12. ročník podujatia pre milovníkov tradičnej ľudovej kultúry


8. 10. 2017, 15.30, kultúrny dom Valaliky

Organizátori: Kultúrne centrum Abova, obec Valaliky

KONCERT MICHALA SMETANKU


Nositeľ prestížneho ocenenia ľudových výrobcov - Kráľ Európskeho ľudového remesla 2008. V jeho repertoári dominujú pôvodné piesne zo Spiša a Šariša, najmä tie, ktoré sa viažu k pastierskej kultúre.


28. 10. 2017, 19:00, kultúrny dom Košická Polianka

Organizátori: Kultúrne centrum Abova, obec Košická Polianka